Работна среда
Има работни ситуации, които представляват повишен риск за здравето и безопасността на оператора по заваряване.
Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)